Ålder

Demens är inget naturligt åldrande. Däremot är demenssjukdomar betydligt vanligare i hög ålder. Var femte person över 80 år beräknas ha någon
demenssjukdom. Efter 65 års ålder fördubblas risken att drabbas ungefär var femte år.

Sambandet mellan ålder och demens är i stort sett detsamma världen över och skiljer sig endast i de högsta åldersgrupperna.

 

 

 Förekomst av demens i olika åldersgrupper
 och i olika världsdelar, se diagrammet »

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 11 oktober 2008 - 21:29 © Svenskt DemenscentrumHög ålder ökar risken för demens:
starkt vetenskapligt underlag (SBU »)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår