Utvidgad demensutredning

Ibland ger en basal demensutredning ett otillräckligt underlag för att kunna ställa rätt demensdiagnos eller utesluta demenssjukdom. Ofta handlar det då om personer med en svårbedömd symptombild. Det kan också röra sig om en sällsynt demenssjukdom.

I dessa fall remitteras patienten till en minnesmottagning eller annan specialistklinik för en utvidgad demensutredning. Personer i yrkesverksam ålder utreds sällan inom primävården utan remitteras ofta direkt till en specialistklinik.

Vid en utvidgad demensutredning rekommenderas i första hand följande (enligt Socialstyrelsens riktlinjer):

Neuropsykologisk utredning
Denna utredning bygger på tolkning av en rad olika tester som mäter olika tankemässiga (kognitiva) funktioner.

Hjärnavbildning med magnetkamera

Provtagning av ryggmärgsvätska
Analys av så kallade biomarkörer kan indikera vilken demenssjukdom det handlar om.


 

 

 

 

Senast uppdaterad 23 april 2013 - 11:41 © Svenskt Demenscentrum

 

 

Som att lägga ett invecklat pussel
Bild på Marie PerssonPsykolog Marie Persson berättar hur det går till att utreda minnesproblem »

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår