Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD)

Termen BPSD är en förkortning för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. Den omfattar en rad olika symptom som har en sak gemensamt: de är ofta särskilt svåra att möta för anhöriga och vårdpersonal. Det kan handla om psykiatriska symptom som hallucinationer och vanföreställningar eller rent beteendemässiga som skrik, rop eller störd dygnsrytm.

För BPSD finns ingen generell behandlingsmetod. Som vid all annan behandling måste symptomen identifieras, tolkas och ses i sitt sammhang innan olika åtgärder sätts in. Behandlingen kan omfatta bemötande och omvårdnads strategier och i vissa fall läkemedel.

Läs mer om
psykiatriska symptom »
beteendemässiga symptom »

 

Senast uppdaterad 23 april 2013 - 11:41 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår