Demens och utvecklingsstörning

Om demens vid utvecklingsstörningbild på Barry Karlsson

Personer med utvecklingsstörning lever allt längre. Det gör att allt fler av dem utvecklar demenssjukdom. Neuropsykolog Barry Karlsson tar upp vilka krav det ställer på bl a diagnostik och omvårdnad. Läs artikel »

 

Studie om tidig demensutveckling vid Downs syndrom

I en rapport från Uppsala presenteras resultat från en undersökning av 37 personer med Downs syndrom. Samtliga har genomgått en allmänmedicinsk hälsoundersökning. Anhöriga har intervjuats om deras demensutveckling och psykisk ohälsa. Läs mer »

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 28 mars 2011 - 12:03 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår