Primärvård/hemsjukvård

Stöd till yngre anhöriga

Hur stöttar vårdcentralen yngre anhöriga till personer med demenssjukdom? Frågan var utgångspunkt för ett projekt i Skene i Västra Götalandsregionen. Läs mer »

Skåne satsar på minnesmottagningar

På Kirsebergs vårdcentral i Malmö finns en minnesmottagning. Här arbetar man med att fånga upp personer med minnesproblem som många gånger söker vård av helt andra skäl. Läs mer »

Demenskoordinatorer i Härnösand

I Härnösand arbetar en arbetsterapeut och en sjuksköterska varannan vecka  som demenskoordinatorer på Södra Sundets vårdcentral. Läs mer »

Kalmarmodellen: Distriktssköterskan i centrum

För drygt 20 år sedan började man utveckla det vårdprogram för demens som nu gäller i hela Kalmar län. 21 distriktssköterskor driver programmet. De flesta utredningarna görs i primärvården. Läs mer »

 

 

Senast uppdaterad 02 juli 2015 - 13:55 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår