Socialstyrelsen 2014

Rapporten redovisar resultat från en kartläggning av dagverksamheter för personer 65 år och äldre. Resultatet ska användas av Socialstyrelsen som underlag för utveckling av indikatorer gällande kvalitet i dagverksamheterna.

Ladda ner rapporten » (PDF i nytt fönster)
Beställ från Socialstyrelsen » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 16 april 2014 - 13:22 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår