Nysvenskarnas väg till äldreomsorgen

Hur ska de som står långt från arbetsmarknaden och har bristfälliga kunskaper i svenska språket kunna få jobb inom vården? Prisade Skottsundsbackens äldreboende i Sundsvall har ett svar på den frågan.

I ett före detta sammanträdesrum sitter Lesilda Eriksson framför datorn assisterad av Quresh Ali Osbole. Lesilda, som är från Filippinerna, har nyss börjat en grundkurs och kan ännu inte så mycket svenska. Om några månader får hon praktisera här på Skottsundsbacken och hennes sikte är inställt på jobb i äldreomsorgen.

Bengt Gustafsson kommer från Crea som skapades av kommunen för att hitta vägar till jobb för de som står långt från arbetsmarknaden.

– Härinne börjar vi från början med en enda cell som vi sedan bygger en hel kropp av, förklarar han omgiven av stora teckningar som föreställer bland annat människokroppen och cellernas uppbyggnad.

Skottsundsbacken har öppnat dörrarna för de som vill rikta in sig på vård och omsorg. 24 av de 30 som tidigare gått kursen och praktiserat här har nu arbete av något slag. Deltagarna kommer från en rad olika länder och har vitt skilda förkunskaper – en del är högutbildade, andra har knappt gått i skolan. Även deras kunskaper i svenska språket varierar.

Samtliga deltagare börjar med en grundkurs på cirka tre månader som anpassas efter varje deltagare. Kursen tar upp människokroppen, hygienrutiner, blodtryck och hur vård och omsorg fungerar i Sverige. Språk, speciellt ”vårdsvenska”, ingår hela tiden.

Ett syfte är att underlätta vidare utbildning till undersköterska eller sjuksköterska. Att klara ett diplom från webbutbildningen Demens ABC ingår i grundkursen.

– Vi har slagit ihop demens- och datakunskap så att alla en dag per vecka läser Demens ABC. Men teorin blir inte verklig förrän deltagarna möter personer med demenssjukdom, säger Bengt Gustafsson.

Deltagarna gör sedan praktik i sex månader. Först går de bredvid någon ur den ordinarie personalen som handleder dem. Dessutom hjälper Bengt Gustafsson till stötta med språket.

– De skriver till exempel fyra nya ord varje dag i en bok. Det blir 20 nya ord per vecka som vi tränar. Många gör även någon eller flera av utbildningarna i serien Demens ABC plus.

– Flera har haft nytta av sina diplom för att få jobb. En av deltagarna hade diplom från samtliga plusutbildningar och fick arbete inom hemtjänsten.

Lunchen har just avslutats på Skottsundsbacken. I köket på avdelning fyra håller Hiriti Andemichael på att plocka undan. Hon kommer från Eritrea och har bara haft något enstaka tillfälligt jobb sedan hon kom till Sverige. Efter fem månader på avdelningen hjälper hon nu till med dusch och påklädning.

– Hemma i Eritrea hjälpte jag mamma med min farmor, säger Hiriti Andemichael. Hon tycker om att jobba med äldre och vill gärna stanna på Skottsundsbacken.

Arbetskamraterna intygar att hon fungerar bra.

– Det var lite rörigt i början innan det var klart vem som skulle vara handledare, men det går bättre nu och hon lär sig snabbt, säger Roberto Perez och Jenny Westling.

Hiriti Andemichael hjälper Harry Persson, en av de boende, med att byta strumpor. Han hälsar glatt på hennes språk, tigrinja, och hon svarar på svenska.

– Vi lär varandra några glosor varje dag, säger han.


Monica Hillring är en av tre områdeschefer på Skottsundsbacken. I hennes rum står den lilla drake i trä som med ett diplom utgör Integrationspriset, en utmärkelse från Sundsvalls kommuns nämnd för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.

– Det ligger ju i allas vårt intresse att få in folk i äldreomsorgen. Och de som kommer hit är så glada över att ha fått chansen. Livet har fått en mening i det nya hemlandet, säger Monica Hillring.

Kari Molin

Senast uppdaterad 22 september 2015 - 08:55 © Svenskt Demenscentrum

 

 

Från Skottsundsbackens äldreboende
Hiriti Andemichael lär sig nya glosor av Harry Persson samtidigt som hon hjälper honom med strumporna.

 

Bengt Gustafsson
Bengt Gustafsson har lagt upp språkstudierna på Skottsundsbackens äldreboende.

 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår