Årets SveDemspris 2013

Årets SveDempris gick till Carina Stenmark, regionalkoordinator i SveDem och Josefin Hellberg, utvecklingsledare i Värmland för framgångsrikt arbete med implementering av SveDem i primärvården i Värmland. Priset, 20 000 kr för vidareutbildning inom demensområdet, diplom och blommor delades ut av registerhållare Maria Eriksdotter.

Läs mer » (pdf 10 sid.)                                          

Senast uppdaterad 25 november 2013 - 13:57 © Svenskt Demenscentrum


Från vänster: Maria Eriksdotter,
Josefin Hellberg, Carina Stenmark

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår