Svenska Demensregistret (SveDem)

SveDem är ett svenskt nationellt kvalitetsregister för demenssjukdomar. Det startade våren 2007 då nydiagnosticerade patienter började registreras. Initiativet till SveDem kommer från Swedish Brain Power. Syftet är att förbättra kvaliteten på demensvården genom att samla in data och följa upp förändringar i patientgrupper, diagnoser och behandling.

bild på mia jönhagenRegisteransvarig är Maria Eriksdotter Jönhagen (se bild), överläkare och universitetslektor vid geriatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Ann-Katrin Edlund är landskoordinator. Styrgruppens medlemmar representerar olika delar av Sverige.

 

Demensregister nu anpassat även för SÄBO

Svenska demensregistret har byggts ut för att få med det särskilda boendet. I fokus står här frågor om omvårdnad. Kommunerna kan ansluta sig genom att skriva ett avtal för hela kommunen. Läs mer »

Senast uppdaterad 02 juli 2015 - 13:40 © Svenskt Demenscentrum

 

 

Till SveDems hemsida » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår