Utbildningsfilmer: MMSE-SR

Följande filmer tar upp MMSE-SR, ett bedömningsinstrument som rekommenderas vid basala
demensutredningar. Del 1 är en introduktion. Del 2 visar hur instrumentet bör användas i praktiken.
I del 3 diskuteras tre oberoende bedömningar utifrån patientfallet i del 2.

Filmerna är producerade av Svenskt demencentrum i samarbete med Beata Terzis,
chefspsykolog och enhetschef på minnesmottagningen Capio geriatrik.

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår