Instrument för bedömning av ätförmåga

I det vetenskapliga underlaget för Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom omnämns ett flertal instrument för strukturerad bedömning av ätförmåga. Det finns ingen "svensk variant" av dessa instrumentet dvs. översatt, evaluerat och tillåtet att använda. Ett av instrumenten EdFED, Edinburgh Feeding Evaluation in Dementia kan du läsa om här » 

Senast uppdaterad 06 februari 2017 - 16:02 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår