Anhörigintervjun

Anhörigintervjun är en systematiserad intervjumall för identifiering av symptom som är vanliga vid demenssjukdom och demensliknande tillstånd. Den är lätt att använda och har även har ett pedagogiskt värde, t ex för att träna vårdpersonal på vad som är viktigt att fråga om.

Formuläret fylls i av demenskunnig sjuksköterska eller annan tränad personal tillsammans med en nära anhörig till patienten. Denne får uppge hur olika funktioner, t ex språkliga, visuospatiala, praktisk förmåga, är påverkade. Uppgifterna kan sedan med fördel användas vid den vidare utredningen, läkarbesöket etc.

Senast uppdaterad 23 april 2013 - 11:41 © Svenskt Demenscentrum

 

 

Anhörigintervjun har tagits fram av Ragnar Åstrand, psykogeriatriker och överläkare på Minnesmottagningen, Centralsjukhuset i Karlstad. Ladda ned formulär » (pdf, 6 sid)
 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår