Anhörigintervjun - - Svenskt Demenscentrum

Anhörigintervjun

Anhörigintervjun är en systematiserad intervjumall för identifiering av symptom som är vanliga vid demenssjukdom och demensliknande tillstånd. Den är lätt att använda och har även har ett pedagogiskt värde, t ex för att träna vårdpersonal på vad som är viktigt att fråga om.

Formuläret fylls i av demenskunnig sjuksköterska eller annan tränad personal tillsammans med en nära anhörig till patienten. Denne får uppge hur olika funktioner, t ex språkliga, visuospatiala, praktisk förmåga, är påverkade. Uppgifterna kan sedan med fördel användas vid den vidare utredningen, läkarbesöket etc.

Senast uppdaterad 23 april 2013 - 11:41 © Svenskt Demenscentrum

 

 

Anhörigintervjun har tagits fram av Ragnar Åstrand, psykogeriatriker och överläkare på Minnesmottagningen, Centralsjukhuset i Karlstad. Ladda ned formulär » (pdf, 6 sid)
 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår