ADAS-Cog • Alzheimer's Disease Assessment Scale-Cognitive Subscale

ADAS-cog är en skala som mäter olika kognitiva funktioner vid Alzheimers sjukdom i mild till måttlig demensfas. Skalan har ofta använts i kliniska studier där effekter av läkemedelsbehandling undersökts. Instrumentet utgör egentligen den kognitiva delen av skalan Alzheimer's Disease Assessment Scale – ADAS.

Den ursprungliga versionen av ADAS-Cog innehåller uppgifter på elva olika kognitiva dimensioner: språkförmåga, förståelse av talat språk, återgivande av instruktioner, förmåga (eller problem) att hitta ord, följa uppmaningar, namnge objekt, konstruera figurer, återgivande av ord, orientering, igenkännande av ord samt ”teoretisk praxis” (ideational praxis).

Skalan finns även i en modifierad version, ADAS-Cog Modified, som även innehåller uppgifter med fördröjd ordåtergivning (minne) och koncentrationsförmåga, dvs totalt 13 uppgifter.

Poängen på skalan kan variera från 0 till 70 och en ökad poäng innebär en försämrad funktion. Grovt skattat motsvarar 0-9 poäng en normal funktion, 10-25 poäng en mild nedsättning, 25-40 poäng en måttlig nedsättning och >40 poäng en svår funktionsnedsättning. En förväntat försämring hos obehandlade alzheimerpatienter är 5-10 poäng per år.

Skalan används främst vid kliniska studier och mer sällan i klinisk rutinsjukvård. Den tar cirka 45 minuter att genomföra och kräver träning.

Referenser
Rosen, W.G., Mohs, R.C., Davis, K.L., 1984. A new rating scale for Alzheimer’s disease. Am. J. Psych. 141 (11), 1356–1364.

Mohs RC, Knopman D, Petersen RC, et al. Development of cognitive instruments for use in clinical trials of antidementia drugs: additions to the Alzheimer's Disease Assessment Scale that broaden its scope. The Alzheimer's Disease Cooperative Study. Alzheimer Dis Assoc Disord. 1997;11 Suppl 2:S13-21

Senast uppdaterad 23 april 2012 - 13:41 © Svenskt Demenscentrum

 

Ladda ned
En modifierad och bearbetad version av ADAS har gjorts av psykolog Thomas Karlsson, Psykiatriska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus. Ladda ned » (pdf, 9 sid)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår