Checklista demens

Checklista demens är ett lättanvänt och verksamhetsnära verktyg för att följa upp de nationella riktlinjerna ute på den enskilda arbetsplatsen. Den finns i två varianter, en för särskilt boende och en  för hemtjänst. Båda kan laddas ned gratis.

Checklista demens är ett formulär med frågor uppdelade på olika avsnitt, bland annat Läkemedel, Fysisk och psykosocial miljö och Måltider och nutrition. Frågeformuläret tas upp i arbetgruppen och besvaras för varje vårdtagare. De ifyllda formulären kan sedan föras in i den befintliga dokumentationen men ersätter inte denna. Genom att diskutera och analysera svaren kan även lärande och teamarbete stärkas på arbetsplatsen.

Ladda ned Checklista demens, version 2 (publicerad 05302017). Läs mer här

CheckOmslag Checklista hemtjänstlista demens Hemtjänst (pdf, 14 sid)

Vägledning Checklista demens Hemtjänst (pdf, 6 sid)

 

 

 

 

 

Omslag Checklista Särskilt boende

Checklista demens Särskilt boende (pdf, 14 sid)

Vägledning Checklista demens Särskilt boende (pdf, 6 sid)

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 27 november 2018 - 10:12 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår