Checklista demens

Checklista demens är ett lättanvänt och verksamhetsnära verktyg för att följa upp de nationella riktlinjerna och utveckla den personcentrerade omvårdnaden. Checklistan finns i tre varianter: hemtjänst, särskilt boende och dagverksamhet. Samtliga kan laddas ned gratis nedan.

Checklista demens är ett formulär med frågor uppdelade på olika teman.  Frågeformuläret tas upp i arbetgruppen och besvaras för varje vårdtagare. De ifyllda formulären kan sedan föras in i den befintliga dokumentationen men ersätter inte denna. Genom att diskutera och analysera svaren kan även lärande och teamarbete stärkas på arbetsplatsen.

Ladda ned Checklista demens, version 2 (publicerad 05302017). Läs mer här

CheckOmslag Checklista hemtjänstlista demens Hemtjänst
(pdf, 14 sid)

Vägledning • Hemtjänst (pdf, 6 sid)

 

  
 

Omslag Checklista Särskilt boende

Checklista demens Särskilt boende
(pdf, 14 sid)

Vägledning • Särskilt boende (pdf, 6 sid)

 

 

 

Omslag Checklista dagverksamhet Checklista demens Dagverksamhet (pdf, sid 12)

Vägledning • Dagverksamhet (pdf, 6 sid) 

 

 

Senast uppdaterad 22 mars 2019 - 09:52 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår