Checklista demens

Checklista demens är ett lättanvänt och verksamhetsnära verktyg för att följa upp de nationella riktlinjerna ute på den enskilda arbetsplatsen. Den finns i två varianter, den ena för särskilt boende, den andra för hemtjänst.

Checklista demens är ett formulär med frågor uppdelade på olika avsnitt, bland annat Läkemedel, Fysisk och psykosocial miljö och Måltider och nutrition. Frågorna tas upp i arbetgruppen och besvaras för varje vårdtagare. Det ifyllda formuläret kan sedan föras in i den befintliga dokumentationen men ersätter inte denna. Genom att diskutera och analysera svaren kan även lärande och teamarbete stärkas på arbetsplatsen.

Ladda ned Checklista demens, version 2. Denna version publicerades 30 maj 2017. Läs mer här

CheckOmslag Checklista hemtjänstlista demens Hemtjänst (pdf, 14 sid)

Vägledning Checklista demens Hemtjänst (pdf, 6 sid)

 

 

 

 

 

Omslag Checklista Särskilt boende

Checklista demens Särskilt boende (pdf, 14 sid)

Vägledning Checklista demens Särskilt boende (pdf, 6 sid)

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 30 maj 2017 - 15:59 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår