Checklistor

Checklista demens är ett lättanvänt och verksamhetsnära verktyg för att följa upp de nationella riktlinjerna ute på den enskilda arbetsplatsen. Den finns i två varianter, den ena för särskilt boende, den andra för hemtjänst. Läs mer »

Övriga checklistor. Läs mer »

Senast uppdaterad 19 oktober 2015 - 14:19 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår