Plockförkläden

Genom att känna och plocka med förklädena och detaljerna på dessa, aktiveras känselreceptorena i händerna och det blir en form av taktil stimulering. Förklädena kan sys upp i två varianter, ett manligt och ett kvinnligt. I en studie har man utvärderat motoriska plockförklädens påverkan på oro hos äldre personer med demens.

                                                                                 Läs mer » (pdf i nytt fönster)

Senast uppdaterad 13 juni 2013 - 11:31 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår