Låna 1940-talsmusik med pressklipp!

Hur lät det på 40-talet? Vad dansade man då, till vilka artister – och var?  Frågor som dessa får levande svar i det lånematerial om 1940-talets musik som Statens musikbibliotek och Svenskt visarkiv har tagit fram. Portföljen består av olika handlingar – naturtrogna kopior av dokument som noter, foton, pressklipp och revyprogram – med anknytning till musiken under 1940-talet.

Portföljen vänder sig inte minst till dem som var unga då. Materialet kan med fördel användas i studiecirklar eller på äldreboenden. Det ska ge förströelse, vara roligt och väcka minnen.

I portföljen finns handlingar som anknyter till olika områden: jazz, populärmusik, dans, restaurangmusik, musik på scenen och klassisk musik. Störst utrymme ägnas den musik som var modern på 1940-talet: jazz och schlagermusik. Även CD-skivor medföljer med klingande exempel, liksom ett handledningshäfte med överskådliga presentationer av musiken och samtiden. I häftet finns också tips på fördjupningslitteratur, film, noter och skivor.

Senast uppdaterad 26 juni 2012 - 13:08 © Svenskt Demenscentrum

 

 

 

bild musikportfölj
Portföljen heter 1940-talets musik och kan lånas gratis via Statens musikbibliotek (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår