Personcentrerad omvårdnad

Begreppet personcentrerad omvårdnad innebär att personen och inte demenssjukdomen sätts i fokus och tar utgångspunkt i den demenssjukes upplevelse av sin verklighet. I Socialstyrelsens preliminära rapport "Nationella riktlinjer för vård och omsorg" kan ni läsa mer om personcentrerad omvårdnad (Riktlinjerna finner ni genom att klicka på bokstaven N) .
Länk till nytt fönster » (sid. 22-23, pdf, 140 sid.)

Senast uppdaterad 10 april 2014 - 13:29 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår