Musiken närvarande på Klingsta

Gemensamma sångstunder och "Vi gå över daggstänkta berg" till gångträningen – Klingsta äldreboende präglas numera av musik. I höst ska projektet ”Musik som omvårdnad” slutredovisas.

– Alla har ju en relation till musik och vår projektledare, musikterapeuten Katarina Lindblad, hittade rätt slags musik till varje boende. Många har fått egna cd-skivor med artister de gillar, som Edvard Persson eller Louis Armstrong. Här har även anhöriga varit till stor hjälp, säger undersköterska Maria Lindholm, värdegrundsledare och koordinator på Klingsta äldreboende i Stockholm.

Maria Lindholm har varit delaktig i projektet ”Musik som omvårdnad” som drivs av FoU Seniorium med stöd från Kulturrådet. Projektet pågick under första halvåret 2013 men musiken lever kvar. Kanske för att den inte är mer personalkrävande utan istället underlättar undersköterskornas arbete. Musiken har helt enkel blivit ett nytt verktyg i arbetet med personer med demenssjukdom berättar Maria Lindholm

– Den kan användas vid känsliga situationer, exempelvis vid personlig omvårdnad där integriteten är viktig för den äldre. För en del känns det bättre när vi sjunger eller nynnar, gärna något som de känner igen, säger hon.

Även i rehabilitering och träning är musiken användbar. Maria Lindholm berättar att det kan vara lättare att gångträna när de sjunger sånger som "Vi gå över daggstänkta berg".

– De äldre marscherar med i takten som de känner igen, säger hon


Genom projektet har personalen
lärt sig att använda musiken på rätt sätt till varje individ. En levnadsberättelse skrivs, för de som vill, tillsammans med den enskilde och anhöriga. Här dokumenteras vad personen tycker om att lyssna på och vilket förhållande till musik hon har. I genomförandeplanen beskrivs sedan på vilket sätt musiken kan användas inom omvårdnaden, till exempel vid uppvaknandet eller personlig hygien.

På äldreboendet finns numera även två musikombud – Touria Elghaouti och Elisabeth Onyango – med särskilt ansvar för de gemensamma musikaktiviteterna. En gång i veckan arrangerar de musikstunder. Här deltar även personalen.

– Vi sjunger och vi dansar till musiken. Alla som vill är med, till och med de rullstolsbundna dansar med hjälp av personalen. Andra klappar takten eller bara vilar gott till musiken, säger Maria Lindholm.

– Anhöriga blir glada och rörda när de ser den glädje som musiken ger.

En upplevelse som berörde henne mycket handlar om en man med stora omvårdnadsbehov och som förlorat talförmågan. Vid en musikstund fick han en taktpinne i handen. På så sätt kunde han vara med och trumma och därmed vara delaktig på sitt sätt.

– Det speglar vår värdegrund, "att fokusera på det friska", att se allas resurser, säger Maria Lindholm. 

Att personalen på Klingsta vill lära sig mera om musik och demenssjukdomar kan man inte ta miste på. Maria Lindholm talar engagerat om betydelsen av projektet som under hösten 2014 ska slutredovisas. Tankar finns om ett samarbete där Klingstas musikombud träffas och utbyter idéer med kollegor från andra äldreboenden (ytterligare två äldreboenden har deltagit i projektet).

Maria Lindholm efterfrågar även fortsatt stöd och skulle gärna se att projektledaren, som varit en inspiratör, kom tillbaka för uppföljning och "peppning".

– Vi upptäcker hela tiden något nytt med musiken och vi har mycket mera att upptäcka, säger Maria Lindholm.

Lena Vestlin

Senast uppdaterad 27 november 2018 - 14:45 © Svenskt Demenscentrum

Maria Lindholm
Anhöriga blir rörda när de ser den glädje som musiken ger, säger undersköterskan Maria Lindholm. Foto: Maria Nyborg

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår