Musik & dans

Forskning har visat att musik kan ha positiva effekter för personer med demenssjukdom. Bland annat har man sett att vårdarsång i samband med morgontoaletten – en situation som annars kan upplevas som integritetskränkande – hade en lugnande inverkan. Musik har även visat sig kunna dämpa vandringsbeteenden och annan motorisk oro.

Att ta glädjen på allvar

Katarina LindbladNär musik används som en medveten psykosocial omvårdnadsinsats kan välbefinnandet öka både hos de äldre och deras vårdgivare. Det visar projektet Musik som omvårdnad på demensboende. Läs artikel »

Det behöver inte vara Taube...

Som personal bär vi på föreställningar om vad våra vårdtagare tycker om. Det är långtifrån alltid de stämmer. Bjud på er själva uppmanar Jarek Rauboi och berättar om en magisk sångstund på äldreboendet. Läs mer »

Samspela bättre med sång

Eva Götells forskning visar att sång i vissa fall fungerar bättre än talade ord i demensvården. Läs intervju »

Senast uppdaterad 02 maj 2019 - 14:38 © Svenskt Demenscentrum

 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår