Genombrottsmetoden

Genombrott är en metod för kontinuerligt förändringsarbete som ursprungligen utarbetats av The Institute for Health Care Improvement i Boston (IHI). Metoden togs till Landstingsförbundet 1996, och har anpassats för svenska förhållanden. I Sverige har den använts på olika områden inom vårdsektorn, både i nationella och regionala projekt.

Utmärkande för metoden är att de deltagande teamen själva formulerar mål och testar olika förändringsidéer. Varje team prövar olika, småskaliga och konkreta, förändringar på sina respektive enheter, och mäter noggrant om förändringen leder till önskvärd förbättring. Man arbetar i liten skala med tydliga syften och mätbara mål. Grundregeln är att det är många små förändringar som tillsammans leder mot målet och ger stora förbättringar.

Under projektets gång träffas teamen under tre tillfällen för så kallade lärandeseminarier. Här låter man sig inspireras av varandra, redovisar resultat och övar sig också i att presentera.

Senast uppdaterad 10 april 2014 - 13:29 © Svenskt Demenscentrum

 


Läs om hur genombrottsmetoden använts i olika demensprojekt under Nationella initiativ/Genombrottsprojektet »

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår