Dementia Care Mapping

Dementia Care Mapping, DCM har sin grund i en psykosocial modell och avser att mäta (utvärdera) välbefinnande och kvaliteten i relationen mellan personen som drabbats av demens och dess vårdare. Genom detaljrika observationer kartläggs hur den demenssjuke upplever interaktioner med vårdare. Resultatet blir en individuell demens-vårds-karta som kan analyseras och fungerar som feedback till vårdarna, att reflektera över och som stöd för att utveckla omsorgsrelationen. Läs mer »

Senast uppdaterad 19 mars 2019 - 16:49 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår