Nära naturen på Änglamarkens boende

Att ge liv till åren och få fortsätta leva tillsammans.

Änglamarkens äldreboende består av servicehus, ålderdomshem och gruppboende för demenssjuka, totalt 46 platser. Vid detta boende ligger Eriksborgs ålderdomshem, ett traditionellt ålderdomshem med 48 platser. Mellan dessa boenden finns en trädgård döpt till ”Minnenas Trädgård”. 

Personer som bor på ett särskilt boende är helt beroende av personalens kunskap och vilja att skapa livskvalitet. När man blir gammal är man inte lika rörlig som förr. Det kan vara svårt att ta sig ut, påta i jorden eller ta hand om djuren.

På Änglamarkens äldreboende erbjuds de boende att ta med sig sina husdjur. Att ta hand om djuren och sköta trädgården ingår i det dagliga rehabiliteringsarbetet.

Stimulerande miljöer som natur, trädgård, vatten och växter har en positiv inverkan på vårt välbefinnande. Trädgården erbjuder många möjligheter till fysisk aktivitet men även till social samvaro. Kontakt med djur och natur väcker minnen, känslor och ger stimulans för alla sinnen.

En bra vård inom äldrevården och demensvården handlar många gånger om att få leva ett så normalt liv som möjligt. Detta kan innebära att fortfarande få vara aktiv. Har man som äldre en möjlighet till en god utemiljö med de rätta förutsättningarna kan detta ge ett tryggt och värdigt åldrande. Naturen kan vara ett sätt att följa tidens gång och få göra ett bokslut över sitt liv. Läs mer » (Nytt fönster)

 

 

Senast uppdaterad 06 juli 2009 - 13:18 © Svenskt Demenscentrum

 


Malin Johansson, undersköterska och projektledare för djur och natur profilen i Västerås, e-post: malin5.johansson@vasteras.se

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår