Fysioterapeut (sjukgymnast)

Emma GardOm två år är hon Silviafysioterapeut

I november startar en magisterutbildning i demensvård för arbetsterapeuter och fysioterapeuter vid Karolinska Institutet. Emma Gard ingår i den första elevkullen tack vare medel från Alzheimerfonden. Läs mer »

Javad GhannadInstrument kan avläsa problem vid förflyttningar

Varför klarar inte jag att hjälpa Agda ur rullstolen när min arbetskamrat gör det? Frågan ställs nog då och då inom demensvården. En avhandling från Örebro universitet kan ha både svaret och lösningen. Läs mer »

 

bild på Håkan Littbrand

Fysisk träning underlättar vardagssysslor

Regelbunden fysisk träning har en gynnsam inverkan på demenssjuka personers rörelseförmåga och möjligheter att utföra vardagliga sysslor. Det visar sjukgymnasten Håkan Littbrands avhandling från Umeå universitet. Läs mer »

Senast uppdaterad 28 mars 2018 - 17:12 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår