Psykolog

Bild på Susanna VestbergSvag koppling mellan stress och minnessvikt

Stress kan göra att man glömmer ibland. Men att stress kan leda till en varaktig försämring av minnet får inget stöd i neuropsykologen Susanna Vestbergs avhandling. Läs mer »

Som att lägga ett invecklat pussel

Marie Persson, psykolog, utreder minnesproblem vid misstänkt demens. Här berättar hon om sitt arbete på Stockholmsgeriatrikens minnesmottagning. Läs mer »

Birgitta IngridsdottirDemenssjukdomens åtta faser

Ur ett psykologiskt perspektiv kan demenssjukdomens förlopp delas upp i olika faser. Birgitta Ingridsdottir, geropsykolog, tar upp de viktigaste förändringarna för både den direkt drabbade och de anhöriga. Läs mer

Nätverk och föreningar

Sveriges Geropsykologers Förening (SGF)

Sveriges Geropsykologers Förening utformar och utvecklar det geropsykologiska forsknings- och verksamhetsområdet. Föreningen arbetar bl a för att äldre personer skall erbjudas kvalificerade insatser i samband med utredning och diagnostik. Läs mer på SGF.s webb (nytt fönster)

Sveriges neuropsykologers förening (SNPF)

Yrkesförening inom Sveriges Psykologförbund. Medlemmarna är psykologer som yrkesmässigt arbetar med, eller intresserar sig för, neuropsykologi. Även andra yrkeskategorier är välkomna som stödmedlemmar i föreningen. SNPF finns på lokal nivå och är uppdelad i fyra regioner Läs mer på SNPF:s webb (nytt fönster)

Tvärprofessionellt nätverk

Svensk förening för kognitiv medicin (SFK) arbetar för att främja kommunikation, utbildning och forskning inom området kognitiv medicin. Nätverksträffar arrangeras en gång per år. En rad olika yrkesgrupper är representerade, bl a arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, läkare, psykologer och sjuksköterskor.

Läs mer på SFK:s webb (nytt fönster)

Senast uppdaterad 29 november 2018 - 12:54 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår