Psykolog

Bild på Susanna VestbergSvag koppling mellan stress och minnessvikt

Stress kan göra att man glömmer ibland. Men att stress kan leda till en varaktig försämring av minnet får inget stöd i neuropsykologen Susanna Vestbergs avhandling. Läs mer »

Som att lägga ett invecklat pussel

Marie Persson, psykolog, utreder minnesproblem vid misstänkt demens. Här berättar hon om sitt arbete på Stockholmsgeriatrikens minnesmottagning. Läs mer »

Birgitta IngridsdottirDemenssjukdomens åtta faser

Ur ett psykologiskt perspektiv kan demenssjukdomens förlopp delas upp i olika faser. Birgitta Ingridsdottir, geropsykolog, tar upp de viktigaste förändringarna för både den direkt drabbade och de anhöriga. Läs mer »

Nätverk & föreningar

Sveriges Geropsykologers Förening (SGF)
Förening för psykologer som arbetar med äldre, både det friska åldrandet och olika åldersrelaterade sjukdomar. Till SGF.s hemsida » (nytt fönster)

Sveriges neuropsykologers förening
Förening för psykologer som yrkesmässigt arbetar med, eller intresserar sig för, neuropsykologi. Till www.neuropsykologi.org » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 03 september 2015 - 14:43 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår