Logoped

Liv ThalénNationellt nätverk

E-postnätverk som vänder sig till logopeder som arbetar med kognitiva störningar vid demenssjukdom. Kontatperson, Liv Thalén: liv.thalen@ki.se

Tvärprofessionellt nätverk

Svensk förening för kognitiv medicin (SFK) arbetar för att främja kommunikation, utbildning och forskning inom området kognitiv medicin. Nätverksträffar arrangeras en gång per år. En rad olika yrkesgrupper är representerade, bl a arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, läkare, psykologer och sjuksköterskor.

Läs mer på SFK:s webb (nytt fönster)

Logopedens roll i minnesutredning 

Logopeder kan konsulteras vid minnesutredningar för att undersöka tal och språk. Olika demenssjukdomar ger olika symptom och resultaten av den logopediska undersökningen kan därför bidra till diagnostisering av demenssjukdomar. Läs mer »   

Senast uppdaterad 29 november 2018 - 11:17 © Svenskt Demenscentrum

  

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår