Logoped

Liv ThalénDemensnätverk för logopeder

Hösten 2015 möttes för första gången Nätverket för logopeder som arbetar med kommunikativa störningar vid demenssjukdom. 14 logopeder från Storstockholmsområdet deltog i mötet och ambitionen är att de ska träffas två gånger per år. För kontakt med nätverket, mejla: liv.thalen@karolinska.se 

Logopedens roll i minnesutredning och vid demenssjukdom

Logopeder kan konsulteras vid minnesutredningar för att undersöka tal och språk med hjälp av särskilda test och observationer. Olika demenssjukdomar ger olika symptom avseende tal och språk och resultaten av den logopediska undersökningen kan därför bidra till diagnostisering av demenssjukdomar. Läs mer »

Lärare berättar om logopedutbildningen

Logopedprogrammet är en fyraårig universitetsutbildning inom medicinsk fakultet. Logopeder har kunskaper om normal neurologisk funktion och om hur olika sjukdomar i nervsystemet påverkar förmågan att kommunicera och att äta och svälja. Genom sin utbildning och kliniska erfarenhet kan logopeder arbeta med demens på flera sätt

Per Östberg arbetar som lärare vid logopedprogrammet på Uppsala universitet. Här berättar han om logopedens viktigaste arbetsuppgifter. Läs mer »    
 

 

Senast uppdaterad 27 november 2015 - 17:28 © Svenskt Demenscentrum

  

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår