Så utvecklar vi demensvården

I början av juni anländer jag Söderköping, en pittoresk stad i blomstrande prakt där scener ur filmen Madicken spelades in. En stolt enhetschef och medarbetare vill berätta om hur de utvecklar demensvården på Birkagården.

Birkagården är ett demensboende som består av 5 hus på markplan och det är lätt att komma ut i Sinnenas trädgård och kringliggande omgivning. På varje enhet bor det 8 pensionärer, totalt 40 personer. Birkagården är ett Demenscentrum sedan 2006. Personalen vidareutbildas kontinuerligt, 12 personal har genomgått BPSD-utbildning och all personal har gjort Demens ABC.

I verksamheten finns ett demensteam med Silviasysterutbildad personal, anhörigkonsulenter, aktivitetsledare, ett utbildat vårdhundsteam och till hösten startas dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Personalbemanning ligger på 0,64 procent per boende.

– Det handlar mer om ledarskap än att vara chef, att vara aktiv, lyssna och bekräfta, säger Birkagårdens enhetschef Lars K Eklund.

– Det gäller att ta vara på det engagemang och den kompetens som finns, fortsätter han.


Med goda erfarenheter från de
Silviasystrar och Silviasjuksköterskor som finns på plats har ytterligare tre Silviasystrar examinerats alldeles nyligen. Det ska finnas möjlighet till en karriär inom demensvården där kompetensen tar tillvara i omvårdnadsarbetet. 

– När vi har idéer lyssnar du på oss och du är en också en närvarande chef, säger Camilla Göransson och får med medhåll av sina arbetskamrater.

Demensteamet startade 2007 med stöd av statliga stimulansmedel och är sedan 2012 en permanent verksamhet. Läkare på vårdcentralen initierar utredning och skriver remiss till kommunens demenssjuksköterska och arbetsterapeut för bland annat minnestester, anamnesupptagning och anhörigintervju som en del i utredningen.

Demensteamet ger kontinuerlig information och stöd och kan följa personer med demenssjukdom från tidigt skede, via dagvård, kortidsplats och slutligen till en plats på boendet. Med kontinuitet och igenkänning av personal blir övergången lättare för personen med demens och dennes anhöriga.   


Vårdhunden Zeb är anställd på
25 procent efter att ha genomgått en gedigen vårdhundsutbildning och tagit sin examen på Vårdhundskolan. Zeb kan stimulera, aktivera och motivera pensionärerna på Birkagården och vid andra enheter i Söderköping. Vid oro, aggressivitet kan hunden avleda och lugna den boende och låsa upp blockeringar. Zeb har bland annat varit behjälplig vid blodprovstagning och duschsituationer.

Pensionärerna och hunden fotograferas ibland och sedan används fotot som ett verktyg i omvårdnadssituationer. Tillsammans med vårdhunden har man fysisk träning, olika gymnastiska övningar eller motiverar de äldre till att gå ut: ”Vill du följa med mig ut med hunden?”

Allt är inte perfekt på Birkagården menar Eklund och medarbetarna och ingenting blir någonsin klart utan vi måste hela tiden fokusera framåt. Vi arbetar med vår värdegrund där kompetens, personcentrerad vård, anhörigstöd och engagemang är viktiga hörnpelare i arbetet. Medarbetarna är också flitiga med att skriva till Socialnämnden i olika fall för att påtala eventuella behov och önskemål. Vid frågan om deras samarbete med politikerna säger de att det fungerar bra och att politikerna lyssnar till deras åsikter.

Tack Lars, Katarina, Camilla, Carina och Pernilla för en trevlig pratstund. Lycka till med ert arbete att ständigt förbättra vård och omsorg för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Ann-Christin Kärrman

Senast uppdaterad 30 juni 2015 - 12:45 © Svenskt Demenscentrum

personal
Fr.v. Carina Crifält, Camilla Göransson,
Lars K Eklund, Katarina Karlsson, Pernilla Malmfors

 

birkagården
Birkagårdens entré

 

Enhetschef Birkagården:
Lars Eklund,
lars.eklund@soderkoping.se

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår