Chef

Inga brickbord eller sömnpiller på Malmgården

bild på enhetschef o sjusköterska

Vi har en levande diskussion om förhållningssätt, säger enhetschef Kristina Nilsson Lindström. Engagemang och personligt bemötande gör tvingande skyddsåtgärder överflödiga. Läs mer »

Så arbetar Ekgården med Checklista demens

Bild på enhetschef AnnKristin Bergström

Checklista demens är ett lättanvänt och verksamhetsnära verktyg för att följa upp de nationella riktlinjerna ute på den enskilda arbetsplatsen. Så används den på Ekgården. Läs mer »

Se filmen om Nollvision

bild från NollvisionNollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar är ett utbildningspaket från Svenskt Demenscentrum. Det innehåller bl a en handbok och en avgiftsfri webbutbildning för personal. Se en kortfilm om Nollvision » 

Höj dina medarbetares kompetens

Demens ABC och Demens ABC plus är avgiftsfria baskurser som Svenskt Demenscentrum tagit fram. Det är webbaserade och diplom kan laddas ned efter genomförd kurs. På vår utbildningsportal finns också externa kurser, bl a om läkemedel. Läs mer under Utbildning »

Vägledning i värdegrund

Socialstyrelsen vägledningsmaterial Äldreomsorgens nationella värdegrund tar upp frågan varför värdegrundsarbete är angeläget och vilka bestämmelser som finns. Boken kan användas i ett arbetslag eller i grupper bestående av flera olika yrkeskategorier. Läs mer » 

Senast uppdaterad 30 juni 2015 - 12:46 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår