Biståndshandläggare

omslag biståndsbokFörsta boken om demens för biståndshandläggare 

Boken Om demensjukdom för biståndshandläggare är den första i en serie av sex handböcker som vänder sig till olika målgrupper inom vård och omsorg. Läs mer »

Biståndshandläggarens svåra val

Hur gör en biståndshandläggare när en demenssjuk person säger nej tack till hjälp trots att behovet är uppenbart? I Hallsberg har det kommunala demensteamet hittat sätt att hantera problemet. Läs mer »

Senast uppdaterad 28 november 2018 - 15:38 © Svenskt Demenscentrum

logga

Avgiftsfri webbutbildning. Läs mer »

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår