Nätverk

Nationellt e-postnätverk

Nätverket erbjuder en möjlighet att ställa frågor till kollegor samt bidra med egna erfarenheter och kunskaper. Du kanske har ett etiskt dilemma du vill diskutera? Kanske vill du tipsa om ett hjälpmedel, en produkt på öppna marknaden eller en strategi som har visat sig göra livet enklare eller roligare för någon. Det är avgiftsfritt att anmäla sig och delta.

Anmäler dig på följande e-postadress: info@gunaremyr.se

Tvärprofessionellt nätverk

Svensk förening för kognitiv medicin (SFK) arbetar för att främja kommunikation, utbildning och forskning inom området kognitiv medicin. Nätverksträffar arrangeras en gång per år. En rad olika yrkesgrupper är representerade, bl a arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, läkare, psykologer och sjuksköterskor.

Läs mer på SFK:s webb (nytt fönster)

Nätverk Region Skåne

Nätverk av arbetsterapeuter inom Region Skåne vid sjukhusen i Lund, Malmö, Helsingborg, Hässleholm och Ystad samt PV NO Kristianstad. Verkar för gemensamma metoder för arbetsterapeutisk utredning och intervention i samband med demenssjukdom. Plattform för erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad.

Kontaktperson: Karin Olsson, e-post: karin.a.olsson@skane.se

Nätverk Värmland

Arbetar med att sprida kunskaper och utbyta erfarenheter samt att införa gemensamma metoder för arbetsterapeutisk utredning och behandling. I nätverket finns arbetsterapeuter från länets samtliga kommuner och olika landstingsenheter. Gruppen träffas 2-3 ggr/år och kommuncierar via mejl och telefon.

Kontaktperson: Kerstin Kåwe, e-post: kerstin.kawe@liv.se 

Senast uppdaterad 29 november 2018 - 10:45 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår