Anhörigkonsulent/stödjare

Stöd och samvaro i Gula villan

Bild på Marie Hägglund och Barbro JohanssonGula villan i Härnösand är självklar mötesplats för social samvaro bland annat för demenssjuka och deras anhöriga. Här arbetar anhörigkonsulenterna Marie Hägglund och Barbro Johansson. Läs mer »


En bra plats för den som hjälper

En bra plats (tidigare Gapet) är ett nationellt nätverk med möjlighet att hitta en eller flera anhöriga i en liknande situation. En bra plats finns till för dig som vårdar, hjälper och stödjer en närstående oavsett personens ålder och diagnos. Läs mer » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 03 september 2015 - 14:43 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår