Anhörigkonsulent/stödjare

Stöd och samvaro i Gula villan

Bild på Marie Hägglund och Barbro JohanssonGula villan i Härnösand är självklar mötesplats för social samvaro bland annat för demenssjuka och deras anhöriga. Här arbetar anhörigkonsulenterna Marie Hägglund och Barbro Johansson. Läs mer »

Senast uppdaterad 30 november 2018 - 16:44 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår