Dina erfarenheter kan bli lärande exempel

Hur arbetar ni för att förebygga tvång och begränsningar? Svenskt Demenscentrum vill lägga ut korta fallbeskrivningar på hemsidan som kan fungera som lärande exempel. Vi behöver din hjälp.

Utbildningspaket för en nollvision

bild på omslag

Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar. Det är namnet på Svenskt Demenscentrums nya utbildningssatsning som består av handbok, webbutbildning, anhörigskrift och mobilapp. Läs mer »

Vad gör dina yrkeskollegor?

Hämta idéer och inspiration från dina kollegor runt om i landet. Gå till yrkessidorna »

        Bild Marie Persson 

Ny version av Checklista demens

Checklista demensNu kommer en ny version av Checklista demens. Det lättanvända och verksamhetsnära verktyget används främst för att följa upp de nationella riktlinjerna på den enskilda arbetsplatsen. Liksom tidigare finns checklistan för både hemtjänst och särskilt boende. Läs mer

Värmländsk vårdcentral Bästa primärvårdsenhet

Likenäs vårdcentralVårdcentralen i värmländska Likenäs kan titulera sig Bästa primärvårdsenhet 2016. Priset delas ut av Svenska Demensregistret som framhåller det goda samarbetet med demensteamet i Torsby kommun. Läs mer 

Prisat samarbete mellan minnesteam och dagverksamhet

Kirseberg

De äldre mår bättre när de möts av personal som känner dem väl. Det menar Kirsebergsteamet, Bästa demensteam i hemtjänsten 2014. Läs mer »

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår