Dina erfarenheter kan bli lärande exempel

Hur arbetar ni för att förebygga tvång och begränsningar? Svenskt Demenscentrum vill lägga ut korta fallbeskrivningar på hemsidan som kan fungera som lärande exempel. Vi behöver din hjälp.

Utbildningspaket för en nollvision

bild på omslag

Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar. Det är namnet på Svenskt Demenscentrums nya utbildningssatsning som består av handbok, webbutbildning, anhörigskrift och mobilapp. Läs mer »

Vad gör dina yrkeskollegor?

Hämta idéer och inspiration från dina kollegor runt om i landet. Gå till yrkessidorna »

        Bild Marie Persson 

Biståndshandläggarens svåra val

Demensteam i HallsbergHur gör en biståndshandläggare när en demenssjuk person säger nej tack till hjälp trots att behovet är uppenbart? Läs mer »

Det finns en frisk kärna hos alla

bild från Vigs ängarRubriken Sveriges bästa äldreboende används ofta när Vigs ängar förs på tal. Svenskt Demenscentrum besökte den antroposofiskt präglade miljön utanför Ystad. Läs mer »

Sitta ned och ta det lugnt är bästa medicinen

Interiör från ÄlandsgårdenPå Älandsgården i Härnösand arbetar man målinriktat för ett demensboende utifrån de äldres behov. Arbetsscheman och rutiner kommer i andra hand. Läs mer »

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår